Stud Poker

Stud poker kallas även för stötpoker och är ett samlingsnamn för olika pokervarianter där deltagarna inte bara tilldelas dolda kort utan även några öppna. Korten delas ut några åt gången och hur de delas ut är förutbestämt. Efter varje utdelning är det dags för en satsningsrunda. Hur många satsningsrundor som görs beror på spelet.

Det är inte bara antalet satsningrundor som varierar mellan spelen utan även regler för hur ante och mörkar görs samt hur de olika händerna rangordnas. Som ovan nämnt är stud poker ett samlingsnamn för olika pokervarianter och de allra vanligaste är Seven Stud Poker, Five Stud Poker och razz.

Seven Stud Poker

Seven Stud Poker, eller sjustöt på svenska, är den typ av stud poker som är populärast. Här spelas det med sju kort och det gäller att ha den bästa pokerhanden efter att sjunde och sista kortet har delats ut, för att vinna. Av de sju korten är tre stycken dolda för övriga spelare.

Efter att den förutbestämda anten har lagts delas tre kort ut till vardera spelare, varav ett är öppet. Den spelare vars synliga kort är lägst måste nu göra en Bring In, det vill säga en satsning som motsvarar hälften av den insats som finns. Sedan väljer nästa spelare att syna, komplettera insatsen eller lägga sig.

Five Stud Poker och razz

Five Stud Poker, eller femstöt som är den svenska benämningen, är den ursprungliga versionen av stud poker. Reglerna skiljer sig inte särskilt mycket från Seven Stud Poker bortsett från den uppenbara detaljen att denna version spelas med fem kort. För att vinna ska man ha så hög hand som möjligt efter utdelningen av sista kortet.

Razz är en version av Seven Stud Poker där den enda skillnaden är hur man skapar en vinnande hand. I denna version gäller det inte att försöka få den högsta handen, utan här är det handen med lägst värde som vinner. Det tjänar alltså ingenting till att försöka skapa stegar och spara på färg.